PRIVACYBELEID

 

AS buro Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van AS buro.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door AS buro.

 

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

An-Sofie De Staercke, AS buro.

 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van AS buro. AS buro is eengrafisch bureau dat zich richt op het verzorgen van de branding en promotie van bedrijven. Maar ook voor particuliere grafische opdrachten.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door AS buro verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door AS buro, neem dan gerust contact op!

 

info@as-buro.be | 0494940186

Hongerije 152, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer  BE0707.801.872

AS buro is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door An-Sofie De Staercke.

 

Algemeen

AS buro leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

 

AS buro stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door AS buro. Deze worden hieronder toegelicht.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

AS buro stuurt via e-mail nieuwsbrieven.

 

Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AS buro. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AS buro via de website. Enkel de gegevens die jij in je e-mail naar AS buro zet worden opgeslagen om zo en goede communicatie te hebben. Meestal gaat het om gevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

 

03. Analytics

De website van AS buro verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

04. Online bestellen of reserveren

Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 

 

Indien je een bestelling plaatst bij AS buro en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden. 

 

05. Je account

Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om een review van ons bedrijf te vragen. Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via info@as-buro.be.

 

06. Wedstrijden

AS buro organiseert regelmatig interessante wedstrijden voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijdvoorwaarden worden aangegeven. 

 

07. Jouw mening

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, horen wij graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling of een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Wij houden de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft. Indien je niet wenst deel te nemen aan beoordelingen, kan je dat steeds aangeven door middel van de link onderaan de e-mail, of door contact op te nemen met onze klantenservice.

 

08. Klantenservice

Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer. 

Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 

Ontvangers

De gegevens die AS buro ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

 

02. one.com

De e-mail van AS buro wordt gehost bij one.com Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van one.com.

 

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door AS buro, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@as-buro.be.

 

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met AS buro via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Beveiligen

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

 

De persoonsgegevens die door AS buro of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar AS buro. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van AS buro privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij AS buro vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AS buro. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door AS buro. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij AS buro opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient AS buro al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij AS buro vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat AS buro niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

 

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat AS buro jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@as-buro.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

Plichten

AS buro verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van AS buro via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

 

Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan AS buro de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met AS buro met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

 

AS buro behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer AS buro dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van AS buro te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

 

info@as-buro.be 

Hongerije 152, 9700 Oudenaarde

Ondernemingsnummer BE0707.801.872