IG abonnementen fully booked! Schrijf je nu in op de wachtlijst.

Nog 2 plekjes voor branding. Boek nu je kennismaking.

Privacyverklaring

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

AS buro verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en rechtsgronden, zoals opmaak van offertes en facturen en om bestellingen te kunnen opvolgen en te versturen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden aan derden verstrekt enkel indien dit is voor de verdere uitvoering van bovenstaande omschreven doeleinden en rechtsgronden. Verder worden voor volgende doeleinden gegevens verzameld:

01. Het versturen van nieuwsbrieven

AS buro stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van AS buro. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met AS buro via de website. Enkel de gegevens die jij in je e-mail naar AS buro zet worden opgeslagen om zo en goede communicatie te hebben. Meestal gaat het om gegevens, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics

De website van AS buro verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

DRUKKEN BESTELLING

Uw persoonsgegevens worden aangeleverd aan de drukker voor proefdruk en voor effectieve druk. Deze bestellingen worden vaak rechtstreeks verstuurd waardoor de drukker weet dient te hebben van persoonsgegevens.

VERZENDEN BESTELLING

Uw persoonsgegevens worden aangeleverd aan een koerierdienst (Bpost) voor levering van briefpost of pakketjes Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere derden waarmee er geen overeenkomst werd gesloten, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden mits uw uitdrukkelijke toestemming.

BEWARING

De persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de opdracht en voor zolang dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering. Daarnaast worden de wettelijk verplichte persoonsgegevens bijgehouden in functie van de boekhouding, waar een opgelegde termijn werd vastgelegd.